Redigeren van teksten

Wilt u er zeker van zijn dat uw teksten foutloos zijn? Of u nu een boek, scriptie, folder of blog schrijft, door uw teksten te laten redigeren weet u dat uw tekst volledig foutloos is. Redigeren betekent dat de vertaling (of Nederlandse tekst) niet alleen kritisch wordt gecontroleerd op spel-, stijl- en grammaticafouten. Ook wordt de tekst nauwkeurig vergeleken met de brontekst.

Redigeren versus corrigeren

Redigeren is een kwaliteitscontrole die verder gaat dan correctie. Een corrector verbetert de schrijf- en grammaticale fouten; een revisor beoordeelt hiernaast ook de vertaalkwaliteit en controleert op onder meer: terminologie, consistentie, logica, taalregister, informatiebehoefte van de doelgroep en aansluiting van de vertaling op de brontekst.

Redigeren in alle talen

Het is bekend dat zelfs de beste tekstschrijvers keer op keer over een bepaalde fout heen lezen. Een revisie waarborgt de kwaliteit van de vertaling (of Nederlandse tekst): twee zien simpelweg meer dan één. Een revisor met een frisse blik haalt eventuele fouten en oneffenheden uit de tekst. De revisors van Vertalingenl.nl redigeren vertalingen in alle talen. Samen met de definitieve versie die geschikt is voor publicatie ontvangt u een versie met de correcties en aanpassingen van de proeflezer.

Laat uw zelf vertaalde teksten controleren

Ook wanneer u zelf uw teksten vertaalt, is het fijn om te weten dat onze ervaren revisors alle fouten uit uw tekst kunnen halen. Wij redigeren onder meer de volgende soorten teksten:

  • brochures
  • artikelen
  • ondernemingsplannen
  • scripties
  • webteksten
  • manuscripten
  • levensverhalen
  • rapporten
  • boeken

Een vertaalbureau voor elke stad

Top