Certificaten en keurmerken

ISO 17100 2015 VertaaldienstenSinds 1 augustus 2015 is Vertalingen.nl, als eerste Nederlands vertaalbureau, ISO 17100:2015 gecertificeerd. Deze norm is de eerste internationale standaard voor vertaalservices en stelt eisen aan processen, hulpmiddelen en andere aspecten die nodig zijn voor het leveren van hoge kwaliteit vertaalservices.

ISO 17100:2015 certificering

Onafhankelijke certificeringsinstantie Kiwa organiseert vanaf nu elk jaar een uitgebreide audit om te garanderen dat de normen van deze nieuwe certificering nageleefd worden en de procedures binnen Vertalingen.nl continu worden geoptimaliseerd. Als klant kunt u er dan ook vanuit gaan dat wij onze dienstverlening voortdurend verbeteren.

Taalmerkcertificering

In 1997 behoorde Vertalingen.nl tot een van de eerste bureaus die het Taalmerkcertificaat ontvingen. Het Taalmerk is het Nederlandse kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus en is ontwikkeld door onze branchevereniging, de VViN (voorheen ATA). Taalmerkbureaus voldoen aan diverse eisen die een waarborg vormen voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Om in aanmerking te komen voor dit Kwaliteitskeurmerk wordt een vertaalbureau aan een strenge keuring onderworpen.

Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland

VVINVertalingen.nl is aangesloten bij de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN). De VViN is de belangenbehartiger van aangesloten vertaalbureaus en maakt zich sterk voor verdergaande professionalisering van de Nederlandse vertaalsector. Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd over ontwikkelingen en best practices in de vertaalbranche met daarnaast ook regelmatig studiedagen, themamiddagen en workshops.

Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers

Bureau BTVDe beëdigde vertalers en tolken van Vertalingen.nl staan geregistreerd in het register van Bureau Beëidigde Tolken en Vertalers (Bureau btv). Bureau btv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers

neviTot slot is Vertalingen.nl lid van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI). De NEVI is de 3e inkoopvereniging van de wereld en brengt inkoopprofessionals uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar om kennis te delen. Naast netwerkbijeenkomsten en congressen worden er ook vakopleidingen en trainingen georganiseerd.

Offerte aanvragen

Een vertaalbureau voor elke stad

Top