Veelgestelde vragen / Wat wordt onder een beëdigde vertaling verstaan?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een beëdigd vertaler. Deze vertaler staat ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) voor een bepaalde talencombinatie en heeft daartoe een eed afgelegd bij de rechtbank.

Voorzien van een stempel

Bij het vertalen van officiële documenten, zoals diploma’s en notariële akten, is het soms noodzakelijk dat de vertaling wordt gewaarmerkt met een handtekening en stempel van de beëdigde vertaler. Op deze manier wordt de brontekst, de vertaling en de beëdigingsverklaring onlosmakelijk aan elkaar gehecht. De vertaler verklaart hiermee dat de vertaling een woordgetrouwe weergave is van de brontekst.

Lees ook

Beëdigde vertaling

 

Posted in: Vertaalproducten

Terug naar overzicht Veelgestelde vragen
Top