Beëdigd vertaalbureau

Vertalingen.nl biedt u ook beëdigde vertalingen. Onze vertalers voorzien de beëdigde vertaling dan van een verklaring, stempel en handtekening. De beëdigde vertalers zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, Bureau beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV) en staan ingeschreven bij de rechtbanken in Nederland.

Wat is een beëdigd vertaalbureau?

Beëdigde vertalingen zijn gemaakt door een beëdigde vertaler voor een bepaalde taalcombinatie. Beëdigde vertalers leggen op basis van opleiding en ervaring een eed af voor een rechtbank. Daarna is hij of zij bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen. Denk aan juridische stukken, overheidsdocumentatie en officiële stukken als trouwakten, testamenten, getuigschriften, diploma’s, adoptiepapieren en notariële akten.

Een beëdigde vertaling houdt in dat de vertaling is voorzien van een verklaring van de vertaler wat aangeeft dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel. Sinds 1 januari 2009 worden hoge eisen gesteld aan beëdigd vertalers op het gebied van opleiding, ervaring en nascholing. Ook moet de vertaler een verklaring van goed gedrag overleggen aan de rechtbank.

Beëdigde vertalingen moeten door de beëdigde vertaler worden ondertekend en afgestempeld met een stempel van het Nederlands wapen. De oorspronkelijke tekst, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden aan elkaar gehecht.

Documenten voor beëdigde vertalingen

Afhankelijk van het type document en het land waar het naartoe moet, kan een instantie eisen dat een vertaling van een document door een beëdigd vertaler moet worden uitgevoerd.
Denk aan documenten van officiële instanties, zoals diploma’s, rijbewijzen en vonnissen. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende documenten voor beëdigde vertalingen:

  • Notariële akten
  • Processtukken
  • Medische rapporten
  • Paspoorten
  • Huwelijksakten
  • Adoptiepapieren
  • Statuten
  • Alimentatiedocumenten

Wat is legalisatie / apostille van een vertaling?

Soms wordt er gevraagd om een vertaling te legaliseren. Hierbij moet er ook een verklaring voor de echtheid van de handtekening van de vertaler worden afgegeven. Tussen landen die het Apostilleverdrag hebben getekend, gaat dit met een apostille die in Nederland kan worden afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken. De apostille is in de plaats gekomen van de omslachtige legalisatieprocedure. De apostille moet qua lay-out en informatie voldoen aan vaste regels.

Zodra een vertaling beëdigd is hebben ze een juridische geldigheid. Alleen een beëdigde vertaler kan een vertaling waarmerken met een stempel, handtekening en verklaring waarin is opgenomen dat de vertaling woordgetrouw en nauwkeurig is.

Meer informatie over beëdigde vertalingen

Voor meer informatie over legalisatie en apostille verwijzen wij u naar www.minbuza.nl.

Een vertaalbureau voor elke stad

Top